Bổ sung kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho người có công

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2404/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung số hộ gia đình người có công và kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Theo đó, sau khi điều chỉnh, có 7.566 gia đình người có công được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở, trong đó, số được xây mới gồm 3.927 trường hợp và số hộ được hỗ trợ sửa chữa là 3.639. Kinh phí bổ sung để thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công là hơn 23 tỷ đồng. 

Để thực hiện tốt phần việc nói trên, UBND thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở LĐ-TB&XH tiếp tục đôn đốc các đơn vị đã cam kết hỗ trợ khẩn trương chuyển tiền ủng hộ việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công trên địa bàn thành phố. UBND các quận, huyện, thị xã phải sử dụng khoản kinh phí bổ sung đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm thực hiện chế độ thanh - quyết toán theo quy định hiện hành...

© Copyright 2018- Design by TRIỆU TÍN
Sửa Chữa Nhà TPHCM | Sửa Nhà Thiện Phát | Dịch Vụ Sửa Nhà Trọn Gói
Sửa Chữa Nhà TPHCM | Sửa Nhà Thiện Phát | Dịch Vụ Sửa Nhà Trọn Gói
HOTLINE: 0908.445.041